Rijangst, faalangst, onzekerheid


Rijangst, faalangst en onzekerheid liggen dicht bijelkaar.
Toch verschillen ze van elkaar. Het één kan ook verband houden met het ander.


Onzekerheid
Bij onzekerheid speelt de gedachte dat je nooit weet of je iets goed hebt gedaan of fout. Je aarzelt voortdurend en bent besluiteloos. Ook nadat je een besluit hebt genomen, ben je bezig om opnieuw voor jezelf een besluit te nemen. Gewoon omdat je niet weet of je eerste besluit goed was of fout. In theorie weet je precies hoe het moet en kun je best goed besluiten nemen. In de praktijk valt dat tegen en ben je steeds bezig je besluit te heroverwegen. Hierdoor wordt het behalen van het beoogde doel steeds complexer en kom je steeds meer in een onmogelijke situatie terecht. Je betwist je eigen besluit.

Faalangst
Onzekerheid en faalangst liggen heel dicht bij elkaar. Bij faalangst is ook de mening/houding van de 'ander' heel belangrijk is. Wat vindt de 'ander' ervan? Doe ik het in zijn/haar ogen wel goed? Is de 'ander' tevreden of juist ontevreden? Vooral de angst om negatief beoordeeld te worden speelt heel erg in je gedachten. Een goedbedoelde en positieve opmerking kan als negatief en zeer persoonlijk worden ervaren. Hierdoor heb je kans dat je blokkeert. Je prestaties zullen steeds meer afnemen, waardoor je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. De 'ander' heeft je volledig in z'n macht, zodat je het gevoel krijgt geen schijn van kans te maken. Je voelt je verloren.

Rijangst
De angst om iets of iemand aan te rijden, of om aangereden te worden. Vaak komt dit voort omdat in het verleden een (bijna) aanrijding heeft plaatsgevonden waarbij je zelf betrokken was of iemand in de naaste omgeving. De angst om in een soortgelijke situatie te belanden en de controle op dat moment te verliezen speelt heel erg in je gedachten. Alleen al de gedachte dát iets zou kúnnen gebeuren, maakt je al angstig. Zodanig zelfs dat dit voor een deel je leven is gaan beheersen. Als zo'n moment zich werkelijk voordoet, blokkeer je volledig en ben je niet meer in staat tot nadenken. Je beleeft dat moment als in een shock, niet wetend wat zich nu afspeelt en niet meer in staat tot het bedenken van oplossingen. Het 'denken' wordt op slot gezet, waardoor je vaak ook lichamelijk blokkeert.

Wat wij doen
Op het gebied van een 'gewone' rijopleiding zijn er heel veel rijscholen actief. Echter, voor die speciale groep mensen die moeite of angst hebben in een specifiek geval, lopen de 'gewone' rijscholen vast. Wij hebben mogelijkheden om ook die speciale groep leerlingen op een rustige en deskundige wijze te begeleiden.
Soms wordt vooraf een praatsessie gehouden, en soms ga je meteen de weg op. Dit is leerling/situatie afhandelijk. Eén ding staat vast: je wordt nooit direct in het diepe gegooid! Je begint altijd op een rustige manier zodat je eerst aan de auto kan wennen. Je instructeur/begeleider zit 18 jaar in het vak en is tevens docent voor rij-instructeurs, therapeut, deskundige bij verkeersanalyses en ontwikkelaar van diverse lesmethodes. Hij heeft al honderden leerlingen met succes begeleidt, wat ook kansen voor jou geeft. Schroom dus niet om een afspraak te maken voor een proefles/intake. Je staat er niet alleen voor!


Je wordt nooit direct in het diepe gegooid!


Rijlessen in Lelystad en Swifterbant met onzekerheid

 Rijschool voor rijlessen met faalangst in Lelystad en Swifterbant


Rijschool voor rijlessen met rijangst in Lelystad en SwifterbantDeskundige begeleding bij rijangst, faalangst, onzekerheid, ADD, ADHD