VRB erkend rijschool


Er zijn belangrijke redenen om voor een VRB erkende rijschool te kiezen. Enkele voorbeelden:
Rijschool voor rijlessen in Lelystad en Swifterbant
· Begin met een proefles (je zit nog nergens aan vast)
· Goed slagingspercentage
· Gebruik van goedgekeurd lesovereenkomst
· Gebruik van overzichtelijk instructie-vorderingenkaart
· Evaluatie van rijlessen met zicht op examen
· Duidelijkheid in prijsvermelding en uitleg
· WRM gecertificeerd instructeur
· Professionele manier van omgang met leerlingen
· Vergoeding bij uitval lesauto tijdens toets of examen
· Geschillenregeling bij klachten

Pech tijdens toets of examen
Mocht er tijdens je tussentijdse toets of praktijk-examen een defect ontstaan aan de lesauto, of er zijn andere redenen die aan ons zijn te wijten waardoor je toets of examen niet kan doorgaan, dan bieden wij als VRB erkende rijschool jouw drie uren gratis rijles en een nieuw tussentijdse toets of herexamen aan.

Contact met Vereniging Rijschool Belang
Bij VRB aangesloten rijscholen zijn verplicht om klachten conform de geldende voorwaarden op te lossen. Dit betekent concreet dat je eerst een klacht voorlegt aan je instructeur/rijschool. Mocht dit niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan je een beroep doen op bemiddeling door VRB. Zij verwijzen eventueel door naar een geschillencommissie.

VRB Vereniging Rijschool Belang 
Klimmerseind 28 
6245 HH Eijsden 
Tel: 06-28284836 
Email: info@verenigingrijschoolbelang.nl 
Internet: www.verenigingrijschoolbelang.nl

Kies voor een VRB erkende rijschool!
VRB Vereniging Rijschool Belang voor rijlessen in Lelystad en Swifterbant
Autopech tijdens CBR examen
De rijschool in Lelystad voor rijangst, faalangst, onzekerheid, ADHD, ADD