Bedrijven uit de automotive sector moeten hun ERP-pakketten gebruiken om hun eigen productie en tegelijkertijd supply chains buiten de grenzen van het bedrijf te dekken. 

De automotive sector stelt zeer speciale eisen aan ERP-software. Beginnend met vraaggerichte inkoop, intelligent magazijnbeheer en productie tot aan de supply chain en logistiek, moeten verschillende gebieden in kaart worden gebracht en geharmoniseerd met het systeem. 

Communicatie met externe actoren zoals leveranciers en klanten speelt een steeds belangrijkere rol. Zonder geschikte ERP-software voor de autobranche zou bijna geen enkel automotive bedrijf op de lange termijn op de markt kunnen overleven. We willen deze branchespecifieke ERP-systemen onder de loep nemen en hun voordelen in de bedrijfspraktijk in meer detail onderzoeken. 

Soepele en grondstofbesparende processen in de automobielsector

Vandaag de dag is Enterprise Resource Planning het hart van elk bedrijf. Dit is waar alle gegevens uit alle gebieden van het bedrijf samenkomen. De taak van het ERP is om alle middelen waar een bedrijf over kan beschikken zo efficiënt mogelijk in te zetten. Verspilling moet worden opgespoord en vervangen door slankere en geoptimaliseerde processen. 

ERP-software brengt in eerste instantie alle processen digitaal in kaart. De respectieve gegevens zijn gecentraliseerd en beschikbaar voor alle actoren in het hele bedrijf. Dit resulteert overal in lean en afdelingsoverstijgende processen die enorm veel middelen besparen. Daarnaast kan een bedrijfsbrede resourceplanning  worden geïmplementeerd. Om dit te doen, moet de software echter bij het bedrijf passen en zelfs zeer specifieke processen in kaart kunnen brengen.

Veel aanbieders hebben zich daarom gespecialiseerd in bepaalde branches en bedrijfsgroottes. Ook zijn er diverse systemen voor bedrijven in de automotive sector. Deze zijn afgestemd op de behoeften van autofabrikanten en toeleveranciers en maken het mogelijk om de gehele waardecreatiecyclus in dergelijke bedrijven te dekken. 

Functies van een ERP-systeem voor automotive

In het volgende willen we ons wijden aan enkele belangrijke functies van een dergelijke branchespecifieke ERP-software voor autobedrijven en ook hun concrete voordelen in de praktijk benadrukken.

Containerbeheer

Containermanagement speelt een centrale rol in de automotive sector. Klanten eisen dat onderdelen worden geleverd die passen bij het productieproces. De overeenkomstige voorwerpen moeten  just-in-time of just-in-sequence in de juiste recipiënt op de juiste plaats aankomen en met de juiste etikettering beschikbaar zijn.

De ERP-software ondersteunt op dit punt met interfaces voor elektronische gegevensuitwisseling met klanten en leveranciers of met functies voor verpakkingsmateriaalbeheer, geautomatiseerde planning en containerinventarisbeheer. 

Elektronische gegevensuitwisseling (EDI)

Datacommunicatie tussen leveranciers en klanten is bijzonder belangrijk. Het moet mogelijk zijn om gegevens over productie, logistiek of planning uit te wisselen zonder discontinuïteit van de media, zodat de planning aan beide zijden kan worden uitgevoerd. Hiervoor biedt een ERP-software voor autobedrijven verschillende industriestandaard berichtstandaarden zoals VDA, ODETTE, EANCOM, enz. 

Batchbeheer 

Ook elementair is een consistent serie- en batchgerelateerd voorraadbeheer. Hiermee heeft u altijd alle informatie over individuele batches in beeld en kunt u alle producten en materialen duidelijk labelen. So, de herkomst van individuele batches is altijd duidelijk te begrijpen voor zichzelf, maar ook voor klanten.

Accountancy

Met de productiesoftware moeten echter niet alleen de gebieden uit de productie,maar ook administratieve taken worden gedekt. Hiervoor biedt een ERP-software verschillende functies, zoals geautomatiseerde facturatie, voor- en nacalculatiefuncties of geïntegreerde salarisadministratie, die ook met veel automatiseringen komt.

Business Intelligence (BI)

Voorspellend onderhoud,process mining, deep learning– het zijn allemaal relatief nieuwe technologieën die mogelijk worden gemaakt door de gezamenlijk beheerde database. Vooral de automotive sector kan enorm profiteren van deze trends. Machines en systemen kunnen efficiënter worden onderhouden, processen kunnen verder worden geoptimaliseerd en nieuwe inzichten kunnen worden verkregen uit de data die anders verborgen zou zijn gebleven. 

Door de voortdurende evaluatie van de gegevens kunnen mogelijkheden voor verbetering op alle gebieden van ondernemersactiviteit worden verkregen en samengevat in duidelijke rapporten. Op basis van deze bevindingen kunnen betere beslissingen worden genomen en kunt u uw plaats in de markt op de lange termijn veiligstellen.

Vind snel de juiste ERP-software

De ERP-markt zit vol met ERP-systemen van verschillende fabrikanten. Het vinden van de juiste software voor uw eigen bedrijf is daarom niet altijd eenvoudig. Daarom is het vooral belangrijk om van tevoren enkele voorbereidingen te treffen. Deze omvatten het opstellen van een eisenspecificatie waarin alle randvoorwaarden voor het project zijn beschreven. 

Met ons vergelijkingsportaal op www.erpoverzicht.nl heeft u de mogelijkheid om verschillende systemen op de markt te filteren op basis van uw criteria en deze direct met elkaar te vergelijken. Dit leidt u snel naar een shortlist van potentieel geschikte oplossingen voor uw bedrijf. 

Pin It on Pinterest